RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XV. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    

Pondelok
13. júl 2020

féria

18:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života, prosba
o uzdravenie a prekonanie ťažkej choroby pre Danku.
Utorok
14. júl  2020

féria

18:00

 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra.
Streda
15. júl  2020

Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. C. , spomienka

18:00

Lýdia Verešová a manžel Viktor Vereš.
Štvrtok
16. júl 2020

féria

18:00

 Ján Gála, manželka Mária, rodičia Gáloví a Kotlároví.
Piatok
17. júl  2020

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok

18:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života,
prosba o požehnanie do ďalších rokov pre seba a svoju
rodinu.
Sobota
18. júl  2020

Panny Márie – votívna

7:00

 

Za farnosť.

 

19. júl 2020

16. Nedeľa v cezročnom období

8:00

 Mária Rudňanská, rodičia z oboch strán, Vlasta, Božena,
Vladimír a Štefan.

10:30

 Pri príležitosti dožitých 70 rokov, pomoc pre celú rodinu,
za zosnulého manžela, rodičov, brata, švagrinu, švagra
a strých rodičov z oboch strán.

Upratovanie  –  16