RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XV. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok – 15. júla 2019

Sv. Bonaventúru, bis. a uč. C., spomienka

18.00

 Za dožitých 90 rokov života, za zomrelú dcéru Máriu
a pomoc pre celú rodinu.
Utorok – 16. júla 2019

Panny Márie Karmelskej, ľub. Spomienka.

18.00

 Ján Gála, manželka Mária, rodičia Gáloví a Kotlároví.
Streda – 17. júla 2019

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok

18.00

 Jozef a Anna Hozákoví ich deti, zaťovia, nevesty a vnuci.
Štvrtok – 18. júla 2019

féria

18.00

 Jozef Gála, manželka Angela, ich rodičia a dcéra Mária.
Piatok – 19. júla 2019

féria

18.00

 Jolana Bekéniová r. Zaujecová – výročná sv. omša.
Sobota – 20. júla 2019

Panny Márie

7:00

 Za farnosť.
21. júla 2019

16. Nedeľa v cezročnom období..

 

 

8:00

 Zomrelí kamarát Vladimír.

10:30

 Mária Rudňanská – 10. výročie.

Upratovanie  –  6