RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Oznamy  na  XV. nedeľu

 Nedeľa: 16.07. 2017

Sv. omše: 08.00 a 10.30hod.  Pätnásta nedeľa.

Pondelok: 17.07. 2017

Sv. Andreja Svorada a Benedikta.       Sv. omša: o 18.00 hod.

Utorok: 18.07.2017

Féria.                                                    Sv. omša: o 18.00 hod.

Streda: 19.07.2017                 

Féria.                                                     Sv. omša: o 18.00 hod.

 Štvrtok: 20.07.2017         

Féria.                                                     Sv. omša: o 07.00 hod.

 Piatok: 21.07.2017

Sv. Vavrinca z Brindisi.                       Sv. omša:18.00 hod.

Sobota: 22.07.2017                                                            

Sv. Márie Magdalény.                          Sv. omša: o 07.00 hod.

Nedeľa: 23.07. 2017 

Sv. omše: 08.00 a 10.30 hod. Šestnásta nedeľa.

 

Srdečne Pán Boh zaplať za Vaše milodary, obety, modlitby za našu farnosť i za celú Cirkev.

 ,,Sloboda znamená zodpovednosť. Preto sa jej väčšina ľudí hrozí. /George Shaw/                                                       

 

Úmysel sv. omše po XV. nedeli

Nedeľa: 16.07.2017

  • Mária Rudňanská, Rudolf, Anna, Vlasta, Štefan Obrst, Vladimír Krezek, rodičia a starí rodičia z oboch strán.
  • Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na otca a svokrovcov.

Pondelok: 17.07.2017

Olympia Lukáčiková a manžel František.

Utorok: 18.07.2017

Vladimír Černý, rodičia z oboch strán a ich deti a vnučka Stanislava.

Streda: 19.07.2017

Stanislav Bibeň, rodičia Bibeňoví a Hozákoví, švagor Róbert.

Štvrtok: 20.07.2017

Anton, Justína a Miroslav.

Piatok: 21.07. 2017

Jozef a Mária Švihoríkoví, Anton a Irena Hozákoví, ich  deti, zaťovia, nevesty a vnuci.

Sobota: 22.07.2017

Za farnosť.

Nedeľa: 23.07.2017

  1. Alexander Fraňo, Alexander Sidor, Jaroslav Markovič, František Švihorík, rodičia Fraňoví a Švihoríkoví.
  2. Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 75 rokov života: Helena Balážová, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na manžela Dezidera, vnučku Petronelu, na rodičov Boledovičových a svokrovcov Balážových.

„Cirkev nás pobáda, aby sme šli na svätú omšu a prijali Eucharistiu. Cirkev chce, aby sme to nerobili preto, lebo nás potrebuje Boh, ale preto, lebo my potrebujeme Boha.“

PhDr. Peter Brisuda, dekan

Informačný servis nitrianskej diecézy