RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XVI. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
20. júl 2020

féria

18:00

 Výročná sv. omša – Peter Gála, rodičia Karol a Monika.
Utorok
21. júl  2020

féria

18:00

 Za zdravie a Božiu pomoc pre Karlosa.
Streda
22. júl  2020

Sv. Márie Magdalény, sviatok

18:00

 Vojtech Gáth, syn Jozef, rodičia a starí rodičia.
Štvrtok
23. júl 2020

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

 

18:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života, za vnuka,
brata, synovca, rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu
pomoc pre celú rodinu.
Piatok
24. júl  2020

féria

18:00

 Za mamu Lýdiu, otca Aladára a za muža  Karola.
Sobota
25. júl  2020

Sv. Jakuba, apoštola, sviuatk

7:00

 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu a prosba za
úspenosť advokátskych skúšok.
26. júl 2020

17. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00

 Anna Straňáková a manžel Pavol, Anna Vindišová
a manželViliam.

10:30

 Ľubica Kocúrová 50 rokov života, spomienka na matku
Annu, starých rodičov Jána a Paulínu, svokra a švagra.

Upratovanie  –  17