RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Oznamy  na  XVI. nedeľu

Nedeľa: 23.07. 2017

Sv. omše: 08.00 a 10.30hod.  Šestásta nedeľa.

Pondelok: 24.07. 2017

Féria.                                                 Sv. omša: o 07.00 hod.

Utorok: 25.07.2017

Sv. Jakuba, apoštola.                         Sv. omša: o 18.00 hod.

Streda: 26.07.2017                 

Sv. Joachima a Anny.                        Sv. omša: o 18.00 hod.

Štvrtok: 27.07.2017         

Sv. Gorazda a spoločníkov.               Sv. omša: o 07.00 hod.

Piatok: 28.07.2017

Féria.                                                 Sv. omša:18.00 hod.

Sobota: 29.07.2017                                                            

Sv. Marty.                                         Sv. omša: o 07.00 hod.

Nedeľa: 30.07. 2017 

Sv. omše: 08.00 a 10.30 hod. Sedemnásta nedeľa. Celodenná poklona.

 

Srdečne Pán Boh zaplať za Vaše milodary, obety, modlitby za našu farnosť i za celú Cirkev.

 ,,Kto sa živý eucharistickým chlebom, nemôže zostať ľahostajný voči tomu, komu chýba každodenný chlieb.
/Benedikt XVI./                                                       

 

Úmysel sv. omše po XVI. nedeli

Nedeľa: 23.07.2017

  1. Alexander Fraňo, Alexander Sidor, Jaroslav Markovič, František Švihorík, rodičia Fraňoví a Švihoríkoví.
  2. Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 75 rokov života: Helena Balážová, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na manžela Dezidera, vnučku Petronelu, na rodičov Boledovičových a svokrovcov Balážových.

Pondelok: 24.07.2017

Na úmysel.

Utorok: 25.07.2017

Štefan Podlužanský, manželka Mária, synovia Štefan a Miroslav, starí rodičia Peter a Mária Pálenikoví, Jozef a Helena Podlužanský a ich deti.

Streda: 26.07.2017

Alojz Fuglík, manželka Vilma, starí rodičia z oboch strán a zať Viliam.

Štvrtok: 27.07.2017

Na úmysel.

Piatok: 28.07. 2017

Ján Hozák, manželka Jolana, synovia Miroslav, Adolf, zať Ladislav a starí rodičia.

Sobota: 29.07.2017

Ernest Rudňanský, manželka Vilma, synovia Miroslav, František, Peter, nevesta Mária a starí rodičia.

Nedeľa: 23.07.2017

  1. Za farnosť.
  2. Anna Vindišová, manžel Viliam, Anna Straňáková manžel Pavol.

„Cirkev nás pobáda, aby sme šli na svätú omšu a prijali Eucharistiu. Cirkev chce, aby sme to nerobili preto, lebo nás potrebuje Boh, ale preto, lebo my potrebujeme Boha.“

PhDr. Peter Brisuda, dekan

 

Celodenná poklona v našej Farnosti

12.00 – 13.00 hod. Mládež

13.00 – 14.00 hod. Mariánske večeradlo

14.00 – 15.00 hod. Rodiny

15.00 – 15.30 hod. Korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – 16.00 hod. FS Seniori

16.00 – 17.00 hod. Chrámový spevokol a FS Jaročan

17.00 hod. Záverečná pobožnosť a Eucharistiucké požehnanie pre celú Farnosť.

 

,,Tak ako sa učíme hovoriť hovorením, pracovať prácou, takisto sa učíme milovať Boha a človeka milovaním a modlitbou.”
/Sv. František Saleský/

Informačný servis nitrianskej diecézy