RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XVII. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
27. júl 2020

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

18:00

Petronela Balážová, Dezider Baláž,  Martin a Rozália Balážová, Vincent a Filoména Boledovičová a za zdravie pre syna Vladimíra.
Utorok
28. júl  2020

féria

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii.
Streda
29. júl  2020

Sv. Marty, spomienka

18:00

Juraj Lámoš , manželka Rozália a starí rodičia z oboch strán.
Štvrtok
30. júl 2020

féria

18:00

Jozef Zabák a rodičia z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu.
Piatok
31. júl  2020

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

18:00

Ján Lehoťák, manželka Mária, zať Vojtech, nevesta Beáta, vnuk Jozef a rodičia z oboch strán.
Sobota
1. august  2020

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a uč. C. spomienka

7:00

Štefan Gála – výročná sv. omša.

Mariánske večeradlo.

2. august 2020

18. Nedeľa v cezročnom období

8:00

Za rodičov Mária Ďurfínová a Ján a za starých rodičov z oboch strán.

10:30

Za farnosť.

Upratovanie  –  19                                Prvonedelná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                                 Výročná poklona.