RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XVIII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok 5. júla 2019

féria

18.00

Štefan Súkeník, rodičia z oboch strán, Viliam Kollár a manželka Mária.
Utorok 6. júla 2019

Premenenie Pána,  sviatok

18.00

Ladislav Sýkora, dcéra Boženka, rodičia Sýkoroví a Šimkoví.
Streda 7. júla 2019

féria

18.00

Ondrej Baláž, manželka Natália, dcéra Mária Kozlíková a Mária Hegerová.
Štvrtok 8. augusta 2019

Sv. Dominika kňaza, spomienka

18.00

Ladislav Užovič a manželka, vnučka Monika a starí rodičia z oboch strán.
Piatok 9. augusta 2019

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

18.00

František Zaujec, manželka a rodičia z oboch strán.
Sobota 10. augusta 2019

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

7:00

Za farnosť.
19. augusta 2019

11. Nedeľa v cezročnom období..

 

 

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubku.

10:30

Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života, spomienka na rodičov z oboch strán, sestru, švagrov a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu.

Upratovanie  –  9         Dnešnú nedeľu je prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.
                                       O 14.00 hod. sv. ruženec a litánie.