RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XIX. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
9. augusta 2021

Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

18:00

Vojtech Gáth, syn Jozef, rodičia a starí rodičia.
Utorok
10. augusta  2021

Sv. Vavrinca, diakona a mučníka, sviatok

18:00

Martin Ďurfina a manželka Antónia.
Streda
11. augusta 2021

Sv. Kláry, panny, spomienka

18:00

 Jozef a Mária Tokolyoví, starí rodičia Bekenyoví a Tokolyoví.
Štvrtok
12. augusta 2021  

féria

18:00

Ján Lehoťák, manželka Mária, zať, nevesta, vnuk, rodičia z oboch strán.
Piatok
13. augusta  2021

féria

18:00

Ján Melo, manželka Mária, dcéra Eva, syn Jozef a starí rodičia  Meloví a Tóthoví.
Sobota
14. augusta  2021

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, sponmienka

7:00

Za farnosť.
15. augusta 2021

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

8:00

Alexander Fraňo, Alexander Sidor, Jaroslav Markovič, František Švihorík, rodičia Fraňoví, Švihoríkoví a Sidoroví.

10:30

Vladimír Bekéniy tretie výročie.

Upratovanie  –  14