RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XIX. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok 12. augusta 2019

féria

18.00

Štefan Melo, manželka Leopoldýna a rodičia zoboch strán.
Utorok 13. augusta 2019

féria

18.00

Tomáš Vereš, manželka Vilma a rodičia Verešoví a Sťaheloví.
Streda 14. augusta 2019

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka.

7.00

Za zomrelých Annu a Jozefa.
Štvrtok 15. augusta 2019

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť. (prikázaný sviatok)

7.00

18.00

Za farnosť.

Vladimír Bekéniy – výročná sv. omša.

Piatok 16. augusta 2019

féria

18.00

Za zdravie pre rodinu.
Sobota 17. augusta 2019

Panny Márie, votívna

7:00

Za farnosť.
18. augusta 2019

20. Nedeľa v cezročnom období..

 

 

8:00

Magdaléna Bekényiová r. Horváthová, Viliam Bekényi a rodičia z oboch strán.

10:30

Sv. omša nebude.

Upratovanie  –  10                                  17.8. – 18.8. púť v Nitre na Kalvárii.