RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na II. nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 21. január 2019

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka.

17.00

Za zomrelého Cyrila.
Utorok – 22. január 2019

féria

17.00

Na úmysel.
Streda – 23. január 2019

féria

17.00

Za rodičov Juraja a Annu Šubových a rodičov Mlinarčíkových Martina a Annu.
Štvrtok – 24. januára 2019

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

17:00

 Jozef Bédi a rodičia Bediovi a Laukovi.
Piatok – 25. januára  2019

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok.

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.
Sobota – 26. januára  2019

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka.

7:00

Za farnosť.
Nedeľa – 27. januára 2019

3. nedeľa v Cezročnom období.

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc so spomienkou na manžela a otca.

10:30

Lukáč Juhás, súrodenci, rodičia z oboch strán a starí rodičia.

 

Upratovanie – 17.