RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na  II. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:              

Pondelok
9. marca  2020

féria

17.00

 Peter Lukáčik, manželka Margita a starí rodičia z oboch
strán.
Utorok
10. marca  2020

féria

17.00

 Za živých aj zomrelých priateľov a známych.
Streda
11. marca  2020

féria

17.00

 Za náš národ a vlasť.
Štvrtok
12. marca  2020

féria

7.00

 Na úmysel.
Piatok
13. marca 2020

féria

17.00

Ľudovít Segéň, manželka Anna, syn Ľubomír, starí rodičia, Anna a Ernest.
Krížová cesta o 16.30 hod.
Sobota
14. marca  2020

féria

7.00

 Za farnosť.
Nedeľa
15. marca 2020

3. Pôstna nedeľa

 

8:00

 Za Annu Lámošovú a za rodičov z oboch strán.

10:30

 Lukáč Juhás, starí rodičia z oboch strán a súrodenci.

Upratovanie  –  7                       Krížová cesta o 14.00 hod. a 14.30 – 15.00 hod.                                                                                         vyložená Sviatosť Oltárna.