RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XX. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok 19. augusta 2019

féria

17.00

Poďakovanie za dar života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu.
Utorok 20. augusta 2019

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.00

Za zomrelých Emila a Máriu.
Streda 21. augusta 2019

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

17.00

Za zomrelých Jána a Annu.
Štvrtok 22. augusta 2019

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

17.00

Za šťastný pôrod.
Piatok 23. augusta 2019

féria

17.00

František a Petronella Ďurfinoví.
Sobota 24. augusta 2019

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

7:00

Za farnosť.
25. augusta 2019

21. Nedeľa v cezročnom období.

 

 

8:00

Za všetkých zomrelých z rodiny Kucharovičovej a Slovákovej.

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc.

Upratovanie  –  11