RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXI. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
24. august 2020

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

18:00

Dezider Loutocký, manželka Oľga, rodičia Loutockí a Lámošoví a Daniel Zaujec.
Utorok
25. august  2020

féria

18:00

Ján Gavura a manželka Anna.
Streda
26. august  2020

féria

18:00

Stanislav Bédi – výročná sv. omša.
Štvrtok
27. august 2020

Sv. Moniky, spomienka

18:00

 Jozef Sieklik, manželka Rozália a rodičia.
Piatok
28. august  2020

Sv. Augustína, biskupa a uč. C., spomienka

18:00

Za Jána Bédiho, rodičov z oboch strán ich deti a vnúčence.
Sobota
29. august  2020

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

7:00

Mária Hollá – výročná sv. omša.
30. august 2020

22. Nedeľa v cezročnom období

8:00

Za všetkých zomrelých z rodiny Kucharovičovej a Slovákovej.

10:30

Za Ľudmilu, Aladára a Karola –výročná sv. omša.

Upratovanie  –