RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XXI. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok 26. augusta 2019

féria

18.00

Pavol Blaško, rodičia a svokrovci Chlebecoví.
Utorok 27. augusta 2019

Sv. Moniky, spomienka

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku.
Streda 28. augusta  2019

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18.00

Štvrtok 29. augusta 2019

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tadeáša.
Piatok 30. augusta 2019

féria

18.00

Za zosnulých Jána a Vilmu Hollých, syna Ladislava a zaťa Jána.
Sobota 31. augusta 2019

Panny Márie, votívna

7:00

Za zomrelých Karola a Máriu.
1. septembra 2019

22. Nedeľa v cezročnom období.

 

 

8:00

Za Miloša Kucharoviča – 5. výročie úmrtia.

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu, Marcelku a Mirka.

Upratovanie  –  12        Na budúcu nedeľu prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                        O 14.00 hod. sv. ruženec a litánie.