RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
30. augusta 2021

féria

15:00

Anna Bédiová – pohrebná sv. omša.
Utorok
31. augusta  2021

féria

7.00

 

 Na úmysel.

17.00 – posvätenie sochy sv. Floriána

Streda
1. septembra 2021

féria

18:00

Jozef Sieklik, manželka Rozália a rodičia.
Štvrtok
2. septembra 2021  

féria

18:00

Za rodinu Kečkešovú, Ľuborka, Dušana, Mirku, Františku a Jozefa.
Piatok
3. septembra  2021

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,  spomienka

18:00

 

 

 

Miroslav Kuták, za rodičov a brata Jozefa.

Spovedanie chorých od 8:30

Spovedanie o 16.00 hod – 17.40 hod

Prvopiatková pobožnosť o 16.40 hod.

Sobota
4. septembra  2021

Panny Márie – votívna

7:00

 

 

                    Za farnosť.

 

              Mariánske večeradlo   

5. septembra  2021

23. Nedeľa v cezročnom období

8:00

      Za Kazimíra Cejpeka.

10:30

      Jozef Baláž, manželka Rozália, starí rodičia Balážoví a Juhásoví a ich deti.

Upratovanie  –  17                      O 14.00 hod. sv. ruženec a litánie.

                                                      Na budúcu nedeľu zbierka na seminár.