RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXII. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
31. august 2020féria

18:00

Za Jána Bédiho, rodičov z oboch strán ich deti a vnúčence.
Utorok
1. september  2020féria

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii.
Streda
2. september  2020féria

18:00

Ján Lukáč s manželkou a Jozef Duda, Benedikt Guzmický, starí rodičia z oboch strán a švagor Stanislav.
Štvrtok
3. september  2020Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. C., spomienka

18:00

Za zomrelého Ľudovíta Ďurfínu a rodičov Ďurfínových a Juhasových.
Piatok
4. september  2020Srdce Ježišovo – votívna

18:00

František Sťahel – výročná sv.omša.

Spovedanie chorých – 8.30 hod.

Spovedanie od 16.00 – 17. 40 hod.

Prvopiatková pobožnosť 17.40 hod.

Sobota
5. september 2020Panny Márie – votívna

7:00

 

15:00

Za farnosť.

Mariánske večeradlo.

Sobášna sv.omša.

6. september 2020

23. Nedeľa v cezročnom období

8:00

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80 rokov života, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu. Spomienka na manžela, rodičov, súrodencov, švagrovcov a švagrinú Lýdiu.

10:30

Jozef Baláž manželka Rozália, starí rodičia Balážoví a Juhasoví a ich deti.

Upratovanie  –  6                          Prvonedelná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                        Sv. ruženec a litánie o 14.00 hod.