RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXIII. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
7. september 2020Sv. Košických mučeníkov, spomienka

18:00

 

Valent Zaujec, manželka Ľudmila, rodičia z oboch strán a súrodenci.

Utorok
8. september  2020Narodenie Panny Márie, sviatok

18:00

Karol Užovič, manželka Mária a starí rodičia z oboch strán.
Streda
9. september  2020féria

18:00

Viktor Urban, manželka Johanna, syn Emil a jeho rodina.
Štvrtok
10. september 2020féria

18:00

Jozefína Kuklová a rodičia Kukloví a Bíroví.
Piatok
11. september  2020féria

18:00

Ján Bidelnica, manželka Antónia a starí rodičia Bidelnicoví a Gagoví.
Sobota
12. september 2020Panny Márie – votívna

7:00

Mária Hrnková a František a rodičia z oboch strán.
13. september 2020

24. Nedeľa v cezročnom období

8:00

Milan Andrašik, rodičia Emil a Blažena, brat Jaroslav.

10:30

Poďakovanie Pánu Bohu za 75 rokov života, spomienka na zosnulého manžela, matku a starých rodičov a svokrovcov.

Upratovanie  –  7                       Prvonedelná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                     Zbierka na Sv. zem – Pán Boh zaplať.

                                                     Sv. ruženec a litánie o 14.00 hod.