RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XXIII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
9. septembra 2019

féria

18.00

 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru.
Utorok
10. septembra 2019

féria

18.00

 Za uzdravenie Jozefa.
Streda
11. septembra  2019

féria

18.00

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života Janka Melová, prosba o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu.
Štvrtok
12. septembra 2019

Mena Panny Márie, ľubovoľná  spomienka

18.00

Za všetkých zomrelých z rodiny nevesty a ženícha a ťažko chorých.
Piatok
13. septembra 2019

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

15.00

Sobášna sv. omša.
Sobota
14. septembra 2019

Povýšenie Svätého kríža, sviatok.

10.00

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov spoločného života Pavol Segéň a manželka Eleonóra, spomienka na dcéru Helenu Švarcbacherovú a rodičov z oboch strán.
15. septembra 2019

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť.

 

 

8:00

Štefan Bernáth, manželka Alfonzia, rodičia z oboch strán a všetci súrodenci.

10:30

Milan Andrašík, rodičia Emil a Blažena a brat Jaroslav.

Upratovanie  –  14  Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár– Pán Boh zaplať.