RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXIV. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
14. september 2020

Povýšenie svätého kríža, sviatok

7:00

 Jozef Kalivoda jeho rodičia a súrodenci.
Utorok
15. september  2020

Sedembolestnej Panny Márie,  patrónky Slovenska, slávnosť

8:00

10:30

 Ján Vereš – výročná sv. omša.

Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov.

Streda
16. september  2020

Sv. Kornélia,pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

18:00

 Tomáš Vereš, manželka Vilma a rodičia z oboch strán.
Štvrtok
17. september 2020

féria

18:00

 Jozef Juhás, rodičia Anton a Mária.
Piatok
18. september  2020

féria

18:00

 Lídia Šimková – výročná sv. omša.
Sobota
19. september 2020

Panny Márie – votívna

7:00

 Za farnosť.
20. september 2020

25. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00

 Alexander Fraňo, Alexander Sidor, Jaroslav Markovič,
František Švihorík, rodičia Fraňoví, Švihoríkoví a Sidoroví.

10:30

 Štefan Gála, manželka Jolana, syn Miroslav, nevesta
Rozália a rodičia z oboch strán.

Upratovanie  –  8                        Zbierka na Sv. zem – Pán Boh zaplať.

                                                       Prvé sv. prijímanie bude 15.9. o 10.30 hod.

                                                       Sv. spoveď bude v pondelok od 16.00 hod.