RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XXIV. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
16. septembra 2019

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka.

18.00

 Gejza Užovič, manželka Mária a Július Kukučka.
Utorok
17. septembra 2019

féria

18.00

 Za Máriu Trabalíkovú  r. Brathovú – 10. výročie a za
Lukáša Zaujeca.
Streda
18. septembra  2019

féria

18.00

 Za Jozefa Nováka, Dezidera Podlužanskéh, za rodičov z
oboch strán a za rodinu Livovských a Vilínových.
Štvrtok
19. septembra 2019

féria

18.00

 Anton Filo a Mária, starí rodičia z oboch strán, Jozef Benčo
a Mária ,starí rodičia z oboch strán a Štefan.
Piatok
20. septembra 2019

Sv.Ondreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučen., spomienka

18.00

 Ambroz  Bedi, manželka, dcéra, zať a starí rodičia.
Sobota
21. septembra 2019

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok.

7.00

 Za farnosť.
22. septembra 2019

25. Nedeľa v cezročnom období.

 

 

8:00

 Za zosnulých Peter Bidelnica,  manželka Zuzana a zosnulí
príbuzní.

10:30

 Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc
pre celú rodinu, spomienka na zomrelých z rodiny.

Upratovanie  –  15          Dnešnú nedeľu je zbierka na seminár– Pán Boh zaplať.