RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXVI. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
28. september 2020

féria

18:00

 Václav Fanta, otec, svokrovci, sestra a švagor.
Utorok
29. september  2020

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archajelov, sviatok

18:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života,
spomienka na zosnulého manžela a rodičov z oboch strán
a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu.
Streda
30. september  2020

Sv. Hieronyma, kňaza a uč. C., spomienka

18:00

 Ernest Chňapek, manželka a bratia Gejza a Valent.
Štvrtok
1. október 2020

Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. C., spom.

18:00

 Za zosnulého Dezidera Ďurfinu, za rodičov Ďurfinových
Jána, Johanna a Annu, za rodičov Zaujecových Vincenta
a Máriu.
Piatok
2. október 2020

Sv. anjelov strážcov, spomienka

18:00

 Ján Vozík, manželka Helena, Anton Jedlička, manželka
Irena a starí rodičia z oboch strán.

 Spovedanie chorých – 8.30 hod.

 Spovedanie – 16.00 do 17.40 hod. hod.

 Prvopiatková pobožnosť o 17.40 hod.

Sobota
3. október 2020

Panny Márie – votívna

7:00

 Za farnosť.
Mariánske večeradlo. 
4. október 2020

27. Nedeľa v cezročnom období

8:00

 Pavel Zaujec, vnuk a rodičia Pavol a Terézia.

10:30

 Anna Rudňanská a Rudolf  Rudňanský – 10. výročie
úmrtia.

Upratovanie  –  10                          Prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                           Sv.ruženec a litánie o 14.00 hod.