RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XXV. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
23. septembra 2019

Sv. Pia z Pietrelciny,

kňaza, spomienka

18.00

Anton Bako, manželka a syn Ondrej, manželka a starí rodičia.
Utorok
24. septembra 2019

féria

18.00

Za Máriu Trabalíkovú  r. Brathovú – 10. výročie a za Lukáša Zaujeca.
Streda
25. septembra  2019

féria

18.00

Za zosnulého Dezidera Ďurfínu a rodičov z oboch strán.
Štvrtok
26. septembra 2019

féria

18.00

Karol Gála, manželka Monika a syn Peter.
Piatok
27. septembra 2019

Výročie posviacky nášho kostola.

18.00

František Zaujec, starí rodičia Zaujecoví a Mihálikoví, Dezider a Júlia.
Sobota
28. septembra 2019

Panny Márie, votívna

7.00

Za farnosť.
29. septembra 2019

26. Nedeľa v cezročnom období.

 

 

8:00

Václav Fanta, jeho otec, sestra a svokrovci.

10:30

Spomienka na rodičov Štefana a Máriu Podlužanských – 15.rokov, synov Štefana a Miroslava, starých rodičov z oboch strán a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu.

Upratovanie  –  16