RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XXVI. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

30. septembra 2019

Sv. Hieronyma, kňaza a uč. C., spomienka

18.00

 Za zosnulého Dezidera Ďurfínu a rodičov z oboch strán.
Utorok

1. októbra 2019

Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. Cirkvi, spomienka

18.00

 Mária Bartakovičová – výročná sv. omša.
Streda

2. októbra  2019

Svätých anjelov strážcov, spomienka

18.00

 Za starých rodičov Segéňových, starých otcov Františka
Horného, Štefana Masároša, strýka Milana a ostatných
zomrelých z rodiny.
Štvrtok

3. októbra 2019

féria

18.00

     Milan Hasilla, manželka Magdaléna, zať Pavol a starí rodičia z oboch strán.
Piatok

4. októbra 2019

Sv. Františka Assiského, spomienka

18.00

 Ján Baláž, manželka Emília, syn Milan, zať Miroslav a starí
rodičia z oboch strán.

 Spovedanie chorých od 8.30 hod.

 Spovedanie od 16.00 – 17.40 hod.

 Prvopiatková pobožnosť o 17.40 hod.

Sobota

5. októbra  2019

Panny Márie, votívna

7.00

 

15.00

 Za farnosť.

 Mariánske večeradlo.

Sobášna sv. omša.

6. októbra 2019

27. Nedeľa v cezročnom období.

 

 

8:00

 75 rokov života, spomienka na manžela a rodičov.

10:30

 Viliam Bíro, Ján Gálo a rodičia.

Upratovanie  –  17    Na budúcu nedeľu prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                       O 14.00 hod. sv. ruženec .