RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXVII. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
5. október  2020

féria

18:00

 Za zosnulého Antonína Ďurfinu, manželku Eleonóru
a rodičov z oboch strán.
Utorok
6. október  2020

féria

14:00

 Mária Melová  r. Mažecová –        pohrebná sv. omša.
Streda
7. október  2020

Ružencovej Panny Márie, spomienka

18:00

 Atila Balog – výročná sv. omša.
Štvrtok
8. október 2020

féria

18:00

 Anna Segéňová – výročná sv. omša.
Piatok
9. október 2020

féria

18:00

 Ernest Gála, manželka Jolana a rodičia z oboch strán.
Sobota
10. október 2020

Panny Márie – votívna

18.00

 Za farnosť.
11. október 2020

28. Nedeľa v cezročnom období

8:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za 65 rokov spoločného života.
Prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na
rodičov a súrodencov z oboch strán.

10:30

 Za zomrelého Jána Sťahela a rodičov z oboch strán.

Upratovanie  –  11