RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XXVII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

7. októbra 2019

Ružencovej Panny Márie, spomienka

18.00

Zomrelí Antonín Ďurfina, manželka Eleonóra a rodičia z oboch strán.
Utorok 8. októbra 2019

féria

18.00

Ľudovít Zaujec, manželka Eleonóra, syn Jaroslav a starí rodičia z oboch strán.
Streda 9. októbra  2019

féria

18.00

Alexander Tóth, spomienka na matku a starých rodičov
– výročná sv. omša.
Štvrtok 10. októbra 2019

féria

18.00

Gejza Bédi, manželka Vilma, syn Stanislav a starí rodičia z oboch strán.
Piatok 11. októbra 2019

féria

18.00

Ján Zeleňák, manželka Emília, syn Jozef a starí rodičia Hollý a Zeleňákoví.
Sobota 12. októbra  2019

Panny Márie, votívna

7.00

15.00

Za farnosť.

 

13. októbra 2019

28. Nedeľa v cezročnom období.

 

 

8:00

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života, prosba o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu, spomienka na zosnulého svokra a starých rodičov z oboch strán.

10:30

Poďakovanie za dožitých 50 rokov života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu, spomienka na zosnulého otca a brata.

Upratovanie  –  19
Dnešnú nedeľu je prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.
O 14.00 hod. sv. ruženec.
Na budúcu nedeľu zbierka na misie – Pán Boh zaplať.