RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXVIII. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
12. október  2020

féria

17:00

Ján Zeleňák, manželka Emília, syn Jozef a starí rodičia Hollí a Zeleňákoví.
Utorok
13. október  2020

féria

17:00

Róbert Míka, rodičia Mária a Jozef, Ján Bošányi, manželka Helena a syn Dezider.
Streda
14. október  2020

féria

17:00

Ján Kotlár, manželka Drahomíra, synovia Ján a Vladimír a starí rodičia Hozákoví a Kotlároví.
Štvrtok
15. október 2020

Sv. Terézie od Ježiša, panna a uč. C., spomienka

17:00

Ján Voroš – výročná sv. omša.
Piatok
16. október 2020

féria

17:00

Emil Bekéni, manželka Jolana, syn Daniel a starí rodičia z oboch strán.
Sobota
17. október 2020

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

18.00

Za farnosť.
18. október 2020

29. Nedeľa v cezročnom období

8:00

František Chňapek a starí rodičia z oboch strán.

10:30

Peter Bidelnica, manželka Zuzana, zať Miloš a ostatní zosnulí z rodiny.

Upratovanie  –  12                          Zbierka na misie – Pán Boh zaplať.