RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na III. nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 28. január 2019

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

17.00

Jozef Tokoly, manželka Mária a rodičia   Tokolyoví a Bekényioví.
Utorok – 29. január 2019

féria

17.00

Vojtech Horváth, manželka Eleonóra, brat Aladár, rodičia Horváthoví a Straňákoví.
Streda – 30. január 2019

féria

17.00

Emil Gála, manželka Emerencia a starí rodičia.
Štvrtok – 31. januára 2019

Sv. Jána Bosca,  kňaza, spomienka.

17:00

Poďakovanie Pánu Bohu za spoločné prežité roky a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu.
Piatok – 1. február 2019

féria

17:00

Ján Melo, manželka Mária, dcéra Eva, syn Jozef a starí rodičia.

Spovedanie chorých od 8.00 hod.
Spovedanie od 15.00 – 16.40 hod.
Prvopiatková pobožnosť o 16.40 hod.

Sobota – 2. február 2019

Obetovanie Pána, sviatok

7:00

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 55 rokov spoločného manželstva, prosbu o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu. Spomienku na rodičov a súrodencov z oboch strán.

Požehnanie sviec.  Mariánske večeradlo.

Nedeľa – 3. február2019

4. nedeľa v Cezročnom období.

8:00

   Za Štefana Kucharoviča, manželku Máriu a vnuka Miloša.

10:30

 

Za farnosť.

 

Upratovanie  – 18.                  Prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.                                                                         O 14.00 hod sv.      ruženec a litánie.