RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na III. pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 25. marec 2019

Zvestovanie Pána, slávnosť

17.00

 Štefan Trizňa, manželka Mária a Jozef Bekéni, manželka
Eleonóra. Dominik Bekéni, manželka Mária a ich deti.
Utorok – 26. marec 2019

féria

17.00

 Štefan Hollý,syn Stanislav, rodičia Hollí a Meloví a starí
rodičia.
Streda – 27. marec 2019

féria

17.00

 Štefan Sťahel, manželka Vilma, brat Lukáč, starí rodičia
Sťaheloví a Hradekoví.
Štvrtok – 28. marec 2019

féria

17:00

Peter Lukáčik, manželka Margita, starí rodičia z oboch strán.
Piatok – 29. marec  2019

féria

17:00

 Za Annu Lámošovú a rodičov z oboch strán.
Krížová cesta o 16.30 hod.      
Sobota – 30. marec 2019

féria

7:00

 Za farnosť.
 Stretnutie rodičov a detí – 9.00 hod.
Nedeľa – 31. marec 2019

4. Pôstna nedeľa
(Nedeľa radosti)

8:00

 Za syna Jarolíma a rodičov.

10:30

 František Hrnka, manželka Mária a rodičia z oboch strán.

Upratovanie  – 8.                                                                    

                                               Krížová cesta o 14.00 hod a 14.30 – 15.00 hod                                                               . vyložená Sviatosť Oltárna.

                                               Nahlásiť chorých a starých na sv. spoveď.