RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na IV. nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 4. február 2019

féria

17.00

         Július Križan, synovia Július, Štefan a starí rodičia.
Utorok – 5. február 2019

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

17.00

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitie 70. rokov Vincent Melo a rodičia.
Streda – 6. február 2019

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.00

Gabriel Bíro, manželka, syn, dcéra, zať a vnuk.
Štvrtok – 7. február 2019

féria

17:00

Michal a Katarína Mikoví, Ján a Alžbeta Bekenioví.
Piatok – 8. február 2019

féria

17:00

Ján Gavura, manželka Anna a deti.
Sobota – 9. február 2019

féria

7:00

Za farnosť.
Nedeľa – 10. február2019

5. nedeľa v Cezročnom období.

8:00

Za Rudolfa Slováka, manželku Annu a vnuka Miloša.

10:30

 

Jozef Kučera – výročná sv. omša.

 

Upratovanie  – 20.                       Dnes je  prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.                                                                         O 14.00 hod sv.      ruženec a litánie.