RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na IV. pôstnu nedeľu. (Nedeľa radosti.)

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok 1. apríl 2019

féria

18.00

 Ján Vozík, manželka Helena, Anton Jedlička, manželka
Irena a starí rodičia z oboch strán.
Utorok 2. apríl 2019

féria

18.00

 Za Stanislava Gálu – výročná sv. omša.
Streda 3. apríl 2019

féria

18.00

 Ján Hozák, manželka Jolana, synovia Miroslav a Adolf, zať
Ladislav a starí rodičia.
Štvrtok 4. apríl 2019

féria

18:00

 Ernest Rudňanský, manželka Vilma, synovia Miroslav,
Peter a František, nevesta Mária a starí rodičia.
Piatok 5. apríl 2019

féria

18:00

 Valent Juhás, manželka Mária a ich rodičia, dcéry Mária,
Lýdia a zať Viktor.

Spovedanie chorých od 8.00 hod.
Spovedanie od 16.00 – 17.15 hod.
Prvopiatková pobožnosť o 17.15 hod.
Krížová cesta o 17.30 hod.      

Sobota 6. apríl 2019

féria

7:00

Za farnosť.
Mariánske večeradlo.
Nedeľa 7. apríl 2019

5. Pôstna nedeľa

 

8:00

 Za zdravie babky, dcéry, vnučky a Božiu pomoc pre celú
rodinu.

10:30

 Ján Bíro, bratia a rodičia Tokolyoví a Bíroví.

Upratovanie  – 9.                  Prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.                                           

                                               Krížová cesta o 14.00 hod a 14.30 – 15.00 hod                                                               .  vyložená Sviatosť Oltárna.