RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na V. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
11. máj 2020

féria

18.00

Mária Tomišová r. Baková – výročná sv.omša.
Utorok
12. máj 2020

féria

18.00

Za Mariána Zeleňáka pri príležitosti nedožitých 70 rokov, jeho rodičov Zeleňákových, svokrovcov Stehlíkových a starých rodičov z oboch strán.
Streda
13. máj 2020

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľub. spomienka

18.00

Stanislav Gála, jeho rodičia Gejza a Helena, Emil Segéň s manželkou Máriou a František Horný.
Štvrtok
14. máj 2020

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

18.00

Daniel Nemeš – výročná sv. omša.
Piatok
15. máj 2020

féria

18.00

Rudolf Zeleňák – výročná sv. omša.
Sobota
16. máj 2020

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

7.00

 

15.00

Poďakovanie Pánu Bohu za 75 rokov života a Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na súrodencov a rodičov.

Sobášna sv. omša.

17. máj 2020

6. Veľkomočná nedeľa.

 

 

8:00

Daniel Nemeš, manželka Mária, brat Rudolf, rodičia Jozef a Rozália Nemešoví.

10:30

Za farnosť.

Upratovanie  –  7