RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na VI. nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 18. február 2019

féria

17.00

  Za duše v očistci.
Utorok – 19. február 2019

féria

17.00

 Anton Gála, manželka Lýdia, Jozef Gála a manželka Júlia.
Streda – 20. február 2019

féria

17.00

 Viliam Zaujec.
Štvrtok – 21. február 2019

féria

17:00

 Pavol Zaujec, manželka Anna, nevesta Anna, Ernest
a Amália.
Piatok – 22. február 2019

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

7:00

 Za zdravie a Božiu pomoc.
Sobota – 23. február 2019

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka

7:00

 Za farnosť.
Nedeľa – 24. február 2019

7. nedeľa v Cezročnom období.

8:00

 Výročná sv. omša za Júliusa Kukučku.

10:30

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80 rokov života –
Mária Melová, prosba o zdravie , pomoc a požehnanie pre
celú rodinu, spomienka na zosnulého manžela, rodičov
z oboch strán,      brata, švagra a švagrinú.

Upratovanie  – 3.