RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na VI. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
18. máj 2020

féria

18.00

 Štefan jedlička – výročná sv.omša.
Utorok
19. máj 2020

féria

18.00

 Michal Hollý, manželka Rozália a ich rodičia.
Streda
20. máj 2020

féria

18.00

 Alexander Zaujec  – pohrebná sv.omša.
Štvrtok
21. máj 2020

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

18.00

 Za Alojza Fuglíka, manželku Vilmu, zaťa Viliama a starých
rodičov z oboch strán.
Piatok
22. máj 2020

féria

18.00

 Zdenka Sťahelová  – pohrebná sv.omša.
Sobota
23. máj 2020

féria

7.00

 Vilma Hambálková  – pohrebná sv. omša.
24. máj 2020

7. Veľkomočná nedeľa.

 

 

8:00

 Štefan Trizňa, manželka Mária, syn Jozef , Ján Chrenko,
manželka Mária a syn Ján.

10:30

 Matej Bartákovič, manželka Štefánia a synovia. Ján
Csernák, manželka Zuzana a syn. Spomienka na našu
Beatku Lehoťákovú, ktorá by sa dožila 54 rokov.

Upratovanie  –  8                   Zbierka na katolícke masmédiá – Pán Boh zaplať.

1. sv. prijímanie bude 27.9. 2020.