RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na VII. nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 25. február 2019

féria

17.00

Mária Tóthová rod. Ďurfínová, manžel Alexander a rodičia z oboch strán.
Utorok – 26. február 2019

féria

17.00

Za chorého Marca.
Streda – 27. február 2019

féria

17.00

Za zomrelú spolužiačku Dagmar.
Štvrtok – 28. február 2019

féria

17:00

Švihorík Matej a manželka, syn Martin a nevesta Lýdia.
Piatok – 1. marec  2019

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna sv. omša

17:00

Za Boženka Sýkorová 45. výročie.

Spovedanie chorých od 8.00 hod.

Spovedanie od 15.00 – 16.40 hod.

Prvopiatková pobožnosť o 16.40 hod.

Sobota – 2. marec 2019

Panny Márie, ľubovoľná spomienka

7:00

Mária Kozlíková rod. Balážová výročná sv. omša.

Mariánske večeradlo.

Nedeľa – 3. marec 2019

8. nedeľa v Cezročnom období.

8:00

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 90 rokov Magdaléna Fantová so spomienkou na manžela, syna, dcéru a rodičov.

10:30

Za dožitých 60 rokov života a za Božiu     pomoc pre celú rodinu.

Upratovanie  – 4.                                Prvonedeľná zbierka  – Pán Boh zaplať.                                                                                                      O 14.00 hod. sv. ruženec.