RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na VII. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
25. máj 2020

féria

18.00

 Za zosnulého Jozefa Ďurfinu, manželku Rozáliu a syna
Ľudovíta.
Utorok
26. máj 2020

Sv. Filipa Neriho, kňaza

18.00

 Za Mariána Trubača a za zdravie a Božiu pomoc pre celú
rodinu.
Streda
27. máj 2020

féria

18.00

 Za Jozefa Bediho, jeho rodičov Bediových a Laukových,
pátra Viktora Števko, Balog Attilo Jozef a za jeho otca
a starých rodičov Šubových a Balogových.
Štvrtok
28. máj 2020

féria

18.00

 Anton Gála,syn Róbert, rodičia z oboch strán.
Piatok
29. máj 2020

féria

18.00

 Miroslav Parma, brat Adolf, rodičia Hozákoví, rodina
Arpášová a rodina Olahová.
Sobota
30. máj 2020

féria

7.00

 Za zosnulých Filoménu a Gabriela.
31. máj 2020

Zoslanie Ducha Svätého.

 

 

8:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 rokov života,
prosba o ďalšiu pomoc pre celú  rodinu, spomienka na
rodičov z oboch strán Mlynarčikových a Jánošťakových
a všetkých zomrelých  z rodiny.

10:30

 Ján Straňák, manželka Rozália a rodičia z oboch strán.

Upratovanie  –  9           Dnes je Zbierka na katolícke masmédiá – Pán Boh zaplať.

1. sv. prijímanie bude 27.9. 2020.

Sv. Urban – posvätenie vinohradov – 15:00 hod.