RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na VIII. nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 4. marec 2019

féria

17.00

 Zomrelý Viktor Užovič, syn Jozef a rodičia z oboch strán.
Utorok – 5. marec 2019

féria

07.00

 Ján Zaujec, manželka Mária, rodičia zoboch strán, brat
a sestra Žofia.
Streda – 6. marec 2019
Popolcová streda

Prísny pôst, zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

07.00

17.00

Vincent Gál, manželka Jolana a rodičia z oboch strán.

Zomrelý Ján Sklenár, manželka Mária a rodičia z oboch
strán     

Štvrtok – 7. marec 2019

féria

17:00

 Za Ernesta Gálu, manželku Jolanu a rodičov z oboch strán.
Piatok – 8. marec  2019

féria

17:00

 Jaroslav Horák, jeho rodičia a starí rodičia z oboch strán.
 Krížová cesta o 16.30 hod.      
Sobota – 9. marec 2019

féria

7:00

 Za farnosť.
Nedeľa – 10. marec 2019

1. Pôstna nedeľa

8:00

 Poďakovanie za dožitých 70 rokov života    a prosba
o ďalšiu Božiu pomoc Kukučková Lídia.

10:30

 Pavol Sklenár, manželka Albína, syn Jaroslav a starí
rodičia.

Upratovanie  – 5.                       Dnes je prvonedeľná zbierka  – Pán Boh zaplať.                                                                                        O 14.00 hod. sv. ruženec.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu  – Pán  Boh zaplať.

Krížová cesta o 14.00 hod a 14.30 – 15.00 hod vyložená Sviatosť Oltárna.