RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na Nedeľu Krstu Krista Pána.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 14. január 2019

féria

17.00

Stanislav Vrba, manželka Irena,  rodičia Vrbovi a Matuškovi.
Utorok – 15. január 2019

féria

17.00

Za deti.
Streda – 16. január 2019

féria

17.00

Za všetkých kňazov, ktorí slúžili v našej     farnosti.
Štvrtok – 17. januára 2019

Sv. Antona, opáta, spomienka.

17:00

Jaroslav Vereš a rodičia z oboch strán.
Piatok – 18. januára  2019

féria

17:00

Za farnosť.
Sobota – 19. januára  2019

féria

7:00

Za zosnulého Jána Juhása – 10. výročie smrti, za jeho rodičov a starých rodičov z oboch strán.
Nedeľa – 20. januára 2019

2. nedeľa v Cezročnom období.

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Annu a celú rodinu.

10:30

Za Jozefa Bidelnicu a rodičov z oboch strán.

 

Upratovanie – 16.