RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na Najsvätešiu Trojicu.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
8. jún  2020

féria

18.00

Stanislav Bibeň, rodičia Bibeňoví, rodičia Hozákoví, švagor Róbert nedožitých 60 rokov.
Utorok
9. jún  2020

féria

18.00

Segéň Ľudovít, manželka Anna,syn Ľubomír,starí rodičia Anna a Ernest.
Streda
10. jún  2020

féria

18.00

Jozef Goňo, manželka Katarína, dcéra Veronika,syn Štefan, starí rodičia a ich deti.
Štvrtok
11. jún 2020

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

18.00

Matej Hollý, František Kotlár, Karolína a František Jančoví, Vierka a Milan a starí rodičia.
Piatok
12. jún  2020

féria

18.00

Za zomrelého Stanislava Potoča a Božiu pomoc a za zdravie pre rodinu.
Sobota
13. jún  2020

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. C., spomienka

7.00

Za farnosť.
14. jún 2020

11. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00

Vojtech Melo, rodičia a súrodenci z oboch strán.

10:30

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života Sidónie Náhlovskéj a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu. Za zomrelých rodičov, sestru, švagra a ostatnú rodinu.

Upratovanie  –  11                   Dnes je prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                   Sv. ruženec a litánie o 14.00 hod.