RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na Nedeľu Najsvätejšej Trojice..

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok – 17. júna 2019

féria

18.00

 Za zdravie a Božiu pomoc rodine.
Utorok – 18. júnaa 2019

féria

18.00

 Jozef Zabák – výročná sv. omša.
Streda – 19. júna 2019

féria

7.00

 Za zomrelých rodičov, príbuzných a známych.
Štvrtok – 20. júna 2019

Božie Telo, slávnosť.

7.00

18:00

 Za farnosť.

Emília Klenková a starí rodičia. Procesia okolo kostola.

Piatok – 21. júna 2019

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka.

18:00

 Ľudivít Baláž, manželka Emília, vnučka Janka, starí
rodičia Balážoví a Meloví.
Sobota – 22. júna 2019

féria

7:00

 Za farnosť.
23. júna 2019

20. Nedeľa v cezročnom období..

 

 

8:00

 Jozef Goňo, manželka Katarína, syn, dcéra a starí rodičia.

10:30

 Za zdravie pre Rudolfa.

Upratovanie  –  2
Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné  diela Svätého Otca – Pán Boh zaplať.