RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
1. jún  2020

Preblahos.  Panny M., Matky C., spomienka

18.00

20. výročie Jozef Preták, rodičia z oboch strán a František Boledovič.
Utorok
2. jún  2020

féria

18.00

Ján Kotlár, brat Vladimír, rodičia Drahomíra a Ján Kotlároví.
Streda
3. jún  2020

Sv. Karola Lwangu a spol. muč., spomienka

18.00

Poďakovanie za 25 rokov spoločného života, prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu a za zosmrelých z rodiny.
Štvrtok
4. jún 2020

Pána Ježiša Krista, najvyššieho kňaza, sviat.

18.00

Dominik Vereš, manželka Helena, syn Pavol a ich rodičia.
Piatok
5. jún  2020

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

18.00

Štefan Hollý, syn Stanislav a rodičia Hollí, Meloví  a starí rodičia.

Spovedanie chorých od 8.30 hod.

Spovedanie od 16.00 – 17.40 hod.

Prvopiatková pobožnosť o 17.40 hod

Sobota
6. jún  2020

féria

7.00

Imro Segéň a Žofia, sestra Mária, Sidónia a Jozef Sobota.

Mariánske večeradlo.

7. jún 2020

Najsvätejšej Trojice, slávnosť

8:00

Stanislav Gála a jeho rodičia Gejza a Helena.

10:30

Vladimír a Marta Fuglíkoví, Lukáč a Jozefína Tokolyoví.

Upratovanie  –  10                          Prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                           Sv. ruženec a litánie – 14.00 hod.
Končí sa Veľkonočné obdobie.