RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na Zoslanie Ducha Svätého.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok – 10. júna 2019

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

18.00

 Anton Gála, syn Róbert a rodičia z oboch strán.
Utorok – 11. júnaa 2019

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

18.00

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80 rokov života,
prosba o ďalšiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na
manžela a nevestu.
Streda – 12. júna 2019

féria

18.00

 Valent Zaujec, manželka Ľudmila, rodičia z oboch strán a
súrodenci Jozef a Eleonóra.
Štvrtok – 13. júna 2019

Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza, sviatok

18:00

 Matej Hollý, František Kotlár, Štefan Hrádek a manželka
Antónia a starí rodičia.
Piatok – 14. júna 2019

féria

18:00

 Jozef Gála, manželka Júlia, Anton Gála a manželka Lýdia.
Sobota – 15. júna 2019

féria

7:00

 Za farnosť.
16. júna 2019

Najsvätejšej Trojice.

8:00

 Za zdravie a pokoj v rodine.

10:30

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov spoločného
života a spomienka na rodičov z oboch strán.

Upratovanie  –  1                                    Dnes sa končí Veľkonočné obdobie.